I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Głównym organizatorem konkursu jest:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej,
współorganizatorami są:
•    Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida  w Zielonej Górze,
•    Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze,
•    Stowarzyszenie Gmin RP i Region Kozła,
•    Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej

W roku 2000 odbył się I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty. Pierwszy konkurs rozgrywał się w granicach Regionu Kozła, którego członkiem jest również Gmina Kargowa. Następne konkursy rozszerzyły swe pole na cały kraj i odtąd 
mówi się o Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty.
Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale również 
za granicą. W 2006 roku otrzymaliśmy dwie prace z Berlina i jedną ze Szwecji.
Na X konkurs wśród licznie nadesłanych prac (49 prac), napłynęła praca z Chorwacji.
Konkurs Literacki stał się prestiżową imprezą, przyczyniając się tym samym do rozsławienia naszego miasteczka na terenie całej Polski.
Preferowana tematyka konkursu to tematyka mówiąca o szeroko rozumianym pograniczu kulturowym integracji ludności o różnych korzeniach, charakterystyczna
dla pisarstwa Eugeniusza Paukszty, a także typowa dla Regionu Kozła, scalającego pogranicze województw i różnych kultur.
Od początku trwania konkursu literackiego skład komisji oceniającej prace
był niezmienny. Trudu oceniania prac podjęli się współorganizatorzy konkursu czyli Pani Maria Wasik- Dyrektor Wojewódzkiej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze:  Janusz Koniusz- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta i Alfred Siatecki- prozaik, publicysta. Tylko raz w komisji zasiadł również Eugeniusz Kurzawa- prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze oraz dziennikarz Gazety Lubuskiej.

Przy organizacji konkursów, służy nam pomocą i wspiera nas syn pisarza- Dominik Paukszta. Dzięki Niemu biblioteka otrzymała sporo materiałów i pamiątek po patronie, które wzbogaciły Izbę Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad Jeziorem Liny. Za co jesteśmy wdzięczni.

Podobne wpisy