II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Rok 2001
Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:
5 listopada 2001 r. w Zielonej Górze jury w składzie:
Alfred Siatecki- przewodniczący,
Maria Wasik- członek,
Janusz Koniusz- członek
postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:
 

KATEGORIA od 11 do 18 LAT
Proza:

I miejsce: Magdalena Prętka, Szamotuły, tekst: „Chłopak od płyt”

II miejsce: Krystyna Prufer, Siedlec, godło „Sksot”, tekst „Małe Ojczyzny- dama dworu”

Poezja:

I miejsce: Mateusz Bętkowski, Kraków, godło: „Sokrates”, tekst: „Anioł Stróż”

II miejsce: Anna Ficek, Kraków, godło: „Torwadło”, tekst: „Marzenie”

III miejsce: Karolina Łukasik, Kraków, godło: „Bordowe jabłko”, tekst: „Jechał wóz”

Publicystyka:

Wyróżnienie: Angelika Kachnowska, Brody, godło: „Akilegna”, tekst „Dziwna historia”

KATEGORIA POWYŻEJ 18 lat:
Proza:

I miejsce: Daniel Ratz, Płock, godło: „44”, tekst „Opowiadanie o Bożym Człowieku,
Natanie, dużej, mądrej Hirce i Dobrej Rewerskiej, a także kawałku Polski
w Starej Wileńskiej kamienicy”

II miejsce: Józef Maria Siwiński, Klucze, godło: „Krzok”, tekst „Wypisy z dni jednego
życia”

Wyróżnienia: Danuta Michałkiewicz , Małomice, godło: „Dan-Mił”, tekst „Pożegnanie Teli”

Marcin Krajewski, Kożuchów, godło: „Bar Kochba”, tekst „Śmierć Penelopy”

Jerzy Stasiewicz, Nysa, godło: „Kuszaba”, tekst „Kamień pułkownika”

Poezja:

I miejsce: Daniel Ratz, Płock, godło: „44”, tekst „Sześć etiud o Tadeuszu Różyckim-
poecie i lekarzu z miasta Huston”

II miejsce: Lech Stefaniak, Konin, godło: „Odys”, tekst „Rozważanie o wybaczaniu”

III miejsce: Wanda Gołębiowska, Płock, godło: „Wilia”

Wyróżnienia: Aleksandra Wiatr, Kraków, godło: „Olimpia”,

tekst „Jeden dzień z życia Alicji”

Maria Jaśkowiak, Sulechów, godło: „Klara”

Publicystyka:

Wyróżnienia: Wanda Gołębiowska, Płock, godło: „Żywia”, tekst „Moje rejsy wiślane”

Grzegorz Niestrawski, Torzym, godło: „Grzegorz Pliszka”,
tekst „Moja Ojczyzna to Polska i Kliszka”

Na II konkurs 150 osób nadesłało aż 600 prac.

Podobne wpisy