Podsumowanie Tygodnia Bibliotek

Dnia 15 maja odbyło się podsumowanie Tygodnia Bibliotek. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Kargowej Pani Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej Pani Magdalena Żurawiecka, przedstawiciele zaproszonych zaprzyjaźnionych bibliotek, mieszkańcy gminy, czytelnicy biblioteki. Podczas spotkania nagrodzono laureatów “Dyktanda o pióro burmistrza Kargowej”, którymi zostali w kategorii młodzież Iga Krzystek, natomiast w kategorii dorośli Justyna Szewczyk. Następnie nagrodzono aktywnych czytelników, którymi zostali: Laura Wobsztal, Ernest Wobsztal, Marta Kociszewska, Aneta Lewkowicz i Ludwik Błażejewski. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez cały ten tydzień i aktywnie brali udział w spotkaniach. Szczególnie dziękujemy naszym czytelnikom bo bez nich nasza praca byłaby nic nie warta. Bo tydzień bibliotek to nie tylko święto bibliotekarzy, bibliotek ale przede wszystkim Wasze święto nasi kochani użytkownicy.

Podobne wpisy