Powołanie na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury

Informujemy wszystkich Państwa że w dn. 30 kwietnia 2024 r. Pan Andrzej Wnęk otrzymał od Burmistrza Kargowej powołanie na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Umowa zawarta została na okres 3 lat licząc od dnia 1 maja 2024 r.

Podobne wpisy