V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Rok 2004
Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:
30 września 2004 r. w Zielonej Górze jury w składzie:
Janusz Koniusz- przewodniczący,
Maria Wasik- sekretarz,
Alfred Siatecki- członek
postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Zbigniew Kozłowski, Żary, godło: „Piastowicz”, tekst „Lustro”

II miejsce: Aneta Gizińska-Hwozdyk, Deszczno, godło: „Anegiz”,

tekst „Podcięte skrzydła”

III miejsce: Edward Derylak, Żagań, godło: „Orzech”, tekst „Mówiące kamienie”

Wyróżnienie: Grzegorz Mania, Zielona Góra, tekst „Ojczyzna Ojczyzny”

Na V konkurs nadesłano 29 prac, 2 prace z Berlina, 1 ze Szwecji

Sesja popularno- naukowa: „Miejsce małych Ojczyzn w kulturze europejskiej”

redaktor naczelny „Przeglądu Wielkopolskiego”- Stanisław Słopień „Europa Małych Ojczyzn”
dr Bogumiła Burda „Moja Mała Ojczyzna- Ziemia Kargowska i Region Kozła”
dr hab. Grzegorz Strauchold- „Rola Eugeniusza Paukszty w kształtowaniu polskiej myśli zachodniej”
prof. Piotr Kraszewski „Mała Ojczyzna przesiedleńców ziem wschodnich w polskiej literaturze pięknej po II Wojnie Światowej”
Janusz Koniusz- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta z Zielonej Góry: Pisarze „Małej Ojczyzny”

Podobne wpisy