VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Rok 2005
Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:
4 października 2005 r. w Zielonej Górze jury w składzie:
Janusz Koniusz- przewodniczący,
Maria Wasik- sekretarz,
Alfred Siatecki- członek
postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Zbigniew Kozłowski, Żary, godło: „Kargo”, tekst „Cudka”

II miejsce: Henryk Cyprian Konkol, Berlin, godło: „Chober”,

tekst „Helmut… czyli droga do Raj(u)chu”

III miejsce: Beata Igielska, Skwierzyna, godło: „Consuela”, tekst „Ta sama ziemia”

Wyróżnienie: Aneta Gizińska-Hwozdyk, Deszczno, godło: „Agieha”, tekst „Na szpilce

czasu”

Na VI konkurs nadesłano 50 prac.

Sesja popularno- naukowa: „Czas przemija- Mała Ojczyzna żyje”

dr Bogumiła Burda „Mała Ojczyzna dawniej i dziś”
dr inż. Dominik Paukszta „Mała Ojczyzna Eugeniusza Paukszty”
dr hab. Grzegorz Strauchold „Małe Ojczyzny- główny nurt ruchu regionalnego

Podobne wpisy