X Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Dnia 2 października 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej obchodziła potrójne święto, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej. „60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty”, „30-stą rocznicę śmierci patrona biblioteki” oraz 10-tą rocznicę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty: „Małe ojczyzny, pogranicze kultur i regionów”.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Jan Szachowicz kierownik Wydziału Kultury w Zielonej Górze- przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, Irena Podsiadły Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Zielonej Górze, Maria Wasik Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Pan Janusz Koniusz i Alfred Siatecki ze Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Stanisław Słopień Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, Dominik Paukszta syn patrona biblioteki, Maciej Kozłowski znany aktor i honorowy obywatel Kargowej, władze miasta: Janusz Kłys burmistrz oraz Jerzy Fabiś zastępca burmistrza, pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół, przedszkola, nauczyciele, bibliotekarze, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Więckowskiego, laureaci Konkursu Literackiego, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Szczepan Sobczak- kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła oraz Henryk Brudło dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej.

Uczestnicy mieli przyjemność obejrzenia prezentacji multimedialnej, obrazującej 60 lat działalności biblioteki oraz:

„Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”- film dokumentalny Wojciecha Olejniczaka artysty- plastyka
„Pod Kargową”- fragment prozy Eugeniusza Paukszty przedstawił znany aktor Maciej Kozłowski
„Eugeniusz Paukszta- pisarz i społecznik”- referat wygłosił Stanisław Słopień- Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.
Z okazji 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej im. E. Paukszty w Kargowej, Janusz Kłys- burmistrz miasta wręczył listy gratulacyjne byłym oraz obecnym pracownikom biblioteki.

Punktem kulminacyjnym całego dnia było podsumowanie 10-lecia Konkursu Literackiego przez Janusza Koniusza oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom X Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty. Nagrody wręczyli: Maria Wasik- Dyrektor WMiBP im. C. Norwida w Zielonej górze oraz Janusz Kłys- Burmistrz Kargowej.

Na X Konkurs nadesłano 49 prac z całej Polski, w tym 1 z Chorwacji.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Zielonej Góry pod kierownictwem Pana Macieja Ogarka.

Uroczystości towarzyszyła wystawa materiałów, zdjęć związanych z działalnością biblioteki, twórczością Eugeniusza Paukszty oraz z przeprowadzonymi konkursami literackimi.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej, Szkołami, Przedszkolem instytucja istnieje już 60 lat i mamy nadzieję, że będzie funkcjonować z pożytkiem dla społeczeństwa jeszcze bardzo długo. Dziękujemy również czytelnikom, za ich przychylność i oddanie. Nie byłoby nas i naszej pracy, gdyby nie Wy, nasi drodzy Czytelnicy. Biblioteka jest otwarta na wszelkie Wasze potrzeby, zawsze gotowa iść z duchem czasu i postępu.

ph.: „Patriotyzm dziś?”
Rok 2009
Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:
14 września 2009 r. w Zielonej Górze jury w składzie:
Janusz Koniusz- przewodniczący,
Maria Wasik- sekretarz,
Alfred Siatecki- członek
postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:
I KATEGORIA DOROŚLI
I miejsce: Grażyna Zwolińska, Zielona Góra, godło: „August”, tekst: „Miłość jak życie”

II miejsce: Anna Kokot, Przeźmierowo, godło: „Stańczyk”, tekst: „Maski patriotyzmu”

III miejsce: Czesław Markiewicz, Zielona Góra, godło: „Malec”, tekst: „Kolchida”

Wyróżnienie: Wojciech Jachimowicz, Nowa Sól, godło: „Wiktor Wujot”,

tekst: „Floreny aptekarza”,

Alan Misiewicz, Bytom, godło: „ja. alek”, tekst: „Język nie powiedział,

co pomyślała głowa”

II KATEGORIA MŁODZIEŻ
I miejsce: Olga Świderska (lat 17), Jarocin, godło: „Oś. 920708”, tekst: „Opowieści o Dorocie Mahlo”

Na X konkurs nadesłano 49 prac z całej Polski, w tym 1 praca z Chorwacji.

Sesja popularno – naukowa:

Stanisław Słopień – Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu
„Eugeniusz Paukszta – pisarz i społecznik”

Włodzimierz Olejniczak – „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”
Maciej Kozłowski – „Pod Kargową” opow. Eugeniusza Paukszty przeczyta znany aktor

Podobne wpisy