XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Dnia 30.09.20110 r., w Sali Gminnego Ośrodka Kultury im.  Wilhelma Blanke w Kargowej odbyło się uroczyste podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów” ph: „Przeszłość i tradycja w małej ojczyźnie- taka jest prawda i innej prawdy nie ma”. Głównym organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, a współorganizatorami są Gminny Ośrodek Kultury im. W. Blanke w Kargowej, Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, Związek Literatów Polskich Oddział Zielona Góra oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.

Uroczystość rozpoczęła się wyjazdem delegacji, na czele z burmistrzem Kargowej Januszem Kłysem do Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny, w celu złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkowa patrona biblioteki.

Następnie Pani dyrektor Biblioteki Małgorzata Kwiecień powitała wszystkich zgromadzonych, w tym honorowych gości: burmistrza Janusza Kłysa, wiceburmistrza Jerzego Fabisia oraz Dominika Pauksztę, prof. dr hab. Polę Kuleczkę, prof. dr hab. Jerzego Piotra Majchrzaka.

Kolejnym punktem programu była sesja popularno- naukowa „Przeszłość i tradycja w małej ojczyźnie” prof. dr hab. Jerzego Piotra Majchrzaka. Następnie Dominik Paukszta wygłosił referat pt: „Eugeniusz Paukszta we wspomnieniach Michała Homińca”. Należy dodać, iż w tym szczególnym dniu dla kargowskiej biblioteki, syn pisarza podarował instytucji popiersie jej patrona. Następnie Jan Mielżyński przedstawił monografie pt: „Konkursy Literackie im. Eugeniusza Paukszty”, w której omówił projekt wydania książki, która miałaby opisywać konkursy literackie.

Punktem kulminacyjnym całego dnia było podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  „Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów” ph: „Przeszłość
i tradycja w małej ojczyźnie- taka jest prawda i innej prawdy nie ma”. Nagrody laureatom wręczyli: Małgorzata Kwiecień i Janusz Kłys.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Lechosław Cierniak ze Słupska za pracę pt: „Fredochryje”

II miejsce: Edward Derylak z Żagania za pracę pt: „Trzydzieści koszul”

III miejsce: Wojciech Jachimowicz z Nowej Soli, za pracę pt:  „Zapach lipy”

oraz

wyróżnienie: Wioletta Malinowska z Nowego Kramska, za pracę  pt: „Baba- najwiónkszy skarb kultury ludowe”

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu pt: „W salonie Fryderyka Chopina” w wykonaniu: Ludmiły Pawłowskiej, która zagrała na fortepianie, Jolanty Duszeńko- Lechowicz, grającej na altówce oraz Rafała Jędrzejewskiego, który grał na flecie.

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Pastele i malarstwo Urszuli Szkop” oraz wystawa fotograficzna, upamiętniająca życie i twórczość Macieja Kozłowskiego- honorowego obywatela miasta Kargowa.

Rok 2010
ph.: „Przeszłość i tradycja w małej ojczyźnie-
taka jest prawda i innej prawdy nie ma”
Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:
15 września 2010 r. w Zielonej Górze jury w składzie:
Janusz Koniusz- przewodniczący,
Ewa Mielczarek- sekretarz,
Alfred Siatecki- członek
postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:
I KATEGORIA DOROŚLI

I miejsce: Lechosław Cierniak ze Słupska, godło: „WAN”, tytuł pracy: „Fredochryje”

II miejsce: Edward Derylak z Żagania, godło: „RICO”, tytuł pracy: „Trzydzieści koszul”

III miejsce: Wojciech Jachimowicz z Nowej Soli, godło: „MOFIR”,tytuł pracy: „Zapach lipy”

Wyróżnienie: Wioletta Malinowska z Nowego Kramska, godło: „CIOTKA WIMA”, tytuł pracy: „Baba- najwiónkszy skarb kultury ludowe

Sesja popularno – naukowa:

Prof. dr hab. Piotr Jerzy Majchrzak „Przeszłość i tradycja w małej ojczyźnie”,
Dr inż. Dominik Paukszta „Eugeniusz Paukszta we wspomnieniach Michała Homińca”.

Podobne wpisy