XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Dnia 30.09.2011 r., Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przygotowała uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów” ph: „Twierdzą nam każde polskie słowo”.
Uroczystość odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury im.  Wilhelma Blanke w Kargowej.  Rozpoczęła się wyjazdem delegacji do Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny, w celu złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkowa patrona biblioteki. Z zaproszenia na uroczyste podsumowanie konkursu skorzystali m.in.: Poseł na Sejm Klaudiusz Balcerzak, Wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego- Ryszard Górnicki, burmistrz Sulechowa- Roman Rakowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej- Danuta Wilińska- Grzesiuk, Dominik Paukszta z małżonką, prof. dr hab. Pola Kuleczka. Po przywitaniu gości przez dyrektor biblioteki Małgorzatę Kwiecień oraz burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego, nastąpiły przemówienia honorowych gości m.in. dyrektora WiMBP w Zielonej Górze- Andrzeja Bucka. Następnie rozpoczęła się sesja popularno- naukowa. Referat „Tutaj mieszkam- oswajanie miejsca w twórczości najstarszego pokolenia lubuskich autorów” wygłosiła prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W dalszej części uroczystości dr Jan Mielżyński przedstawił monografię pt: „Konkursy Literackie im. Eugeniusza Paukszty”. Pozycję tę można było nabyć w czasie przerwy. Punktem kulminacyjnym całego dnia było podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego przez Janusza Koniusza.  Nagrody laureatom wręczyli: zastępca burmistrza Krzysztof Woziński oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej Małgorzata Kwiecień. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu zespołu TRIO BLUESETTE pt: „Pod dachami Paryża”, w wykonaniu: Janusz Lewandowski- kontrabas, Wojciech Jurgiel- akordeon, Edward Piniuta- perkusja. Uroczystości towarzyszyły wystawy: „Gmina Kargowa na dawnych pocztówkach” oraz Grafika i Fraktale Romana Derbicha. W tym roku po raz pierwszy impreza odbyła się pod patronatem honorowym:  Heleny Hatki- Wojewody Lubuskiego oraz Elżbiety Polak- Marszałek Województwa Lubuskiego. Patronat medialny nad imprezą objęli: Gazeta Lubuska, Dzień Wolsztyński, Telewizja Odra, Głos Wielkopolski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne wpisy