Leśniczówka

25 października 2007 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny w miejscu, które pisarz darzył dużym sentymentem. Tu tworzył i wypoczywał. Otwarcie odbyło się podczas podsumowania VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Dzięki staraniom władz miasta Janusza Kłysa- burmistrza oraz Jerzego Fabisia- wice burmistrza i przychylności Stanisława Daszkiewicza- nadleśniczego Nadleśnictwa Babimost udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Leśniczówka Pracy Twórczej jest przeznaczona do wypoczynku twórczego dla artystów: plastyków, fotografików, muzyków, pisarzy, rzeźbiarzy, twórców ludowych, zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.

Goście Leśniczówki

Jan Kurowicki – filozof, krytyk literacki, poeta
Joanna Ratajczak- Kurowicka – absolwentka ASP w Poznaniu, poetka
Roman Matuszewski- fizyk, filozof, informatyk, wykładowca na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu
Wacław Sadkowski – polski krytyk literacki, eseista i tłumacz z Warszawy
Teodora Grodzka – dziennikarka z Warszawy

Uczestnicy I Pleneru Rzeźbiarskiego Twórców Ludowych Regionu Kozła:
Grzegorz Lisiewicz
Engelbert Weimann
Jan Herda
Władysław Schlafka
Barbara Dzięcielewska
Regina Woźniak
Dominik Paukszta
Krzysztof Sitarski
Anna Maria Szewczuk- Szwedo

Uczestnicy II Pleneru Rzeźbiarskiego Twórców Ludowych Regionu Kozła:
Mirosław Florczak
Jan Herda
Grzegorz Lisiewicz
Łukasz Weimann
Tadeus Bardelas
Grzegorz Chadzicki
Jarek Kopeć
Mario z Niemiec