O Bibliotece

 

HISTORIA BIBLIOTEKI

Kargowska biblioteka sięga swoimi korzeniami do daty 19 października 1949 r. 
Jej założycielem i organizatorem był, obecnie już nieżyjący Kazimierz Gabryelczyk, ówczesny kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wolsztynie, której to nasza biblioteka podlegała zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym kraju. Pierwszym kierownikiem był Julian Sójka, natomiast lokum biblioteki stanowiło jedno pomieszczenie przy ul. Browarnej 7. Pamiętajmy, że o polską książkę wówczas na Ziemiach Odzyskanych było trudno. Toteż pierwsze egzemplarze pochodziły głownie z darów- na koniec 1949 r. zgromadzono ich około 400 i korzystało z nich 42 czytelników. Biblioteka stopniowo wzbogacała swoje zbiory przez systematyczne zakupy.

Lata 50-te są okresem rozwoju biblioteki miejskiej oraz powstania punktów bibliotecznych na terenie gminy. W końcu 1959r., w 10 lat po powstaniu , biblioteka licząca wówczas już 5 324 wol. Obsługiwała 414 czytelników. W roku 1974 dochodzi
 do reorganizacji sieci bibliotecznej, w wyniku czego Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje opiekę merytoryczną nad Filią w Smolnie Wielkim.

Przez kolejne lata rośnie liczba czytelników i wypożyczonych książek, rozwija się działalność informacyjna, organizowane są różne imprezy np. spotkania autorskie, pogawędki, wieczory poezji, konkursy czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne. Trudne warunki lokalowe stały na przeszkodzie rytmiczności efektywności pracy, długo bowiem biblioteka nie mogła znaleźć stałego lokum. Biblioteka mieściła się w ratuszu, 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, a w 1989 r. wróciła pod swój pierwotny adres,
 do wyremontowanego budynku przy ul. Browarnej 7. Z dniem 1 stycznia 1997 r. biblioteka straciła samodzielność i została włączona do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

1 stycznia 2007r. Biblioteka zostaje odłączona od Ośrodka Kultury i staje się niezależną jednostką. Nadal znajduje się w budynku na ul, Browarnej 7. I pozostaje tutaj do 16 grudnia 2013 roku kiedy to na potrzeby Biblioteki zaadaptowano budynek dawnego Kina Światowid przy ul. Słodowej 2, które działało od stycznia 1965 do 26 sierpnia 2012 roku.

Dnia 1 stycznia 2014 roku Biblioteka zostaje ponownie połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury tworząc Gminne Centrum Kultury w Kargowej.

Historia biblioteki to nie tylko dzieje jej lokalu i księgozbioru, to również ludzie, którzy w jej kształt włożyli swoją wiedzę, umiejętności i osobiste zaangażowanie. W ciągu tych lat w Bibliotece Publicznej w Kargowej pracowały następujące osoby

Funkcje kierownika biblioteki kolejno pełnili:

 • Julian Sójka
 • Jan Demianiuk
 • Helena Hoffman
 • Jadwiga Rutkiewicz
 • Irena Kotlarska
 • Edward Rabiega
 • Stanisława Pasterniak
 • Halina Matysiak
 • Emilia Delijewska
 • Romana Putyra
 • Małgorzata Kwiecień
 • Obecnie: Magdalena Mauer

W 1986r. biblioteka otrzymała drugi etat. Na tym etacie kolejno pracowały:

 • Krystyna Preuss
 • Anna Zakrzewska
 • Emilia Sobieszek
 • Maria Chmiel
 • Izabela Jakuboszczak
 • Agnieszka Zielińska
 • Barbara Kornaszewska
 • Aleksandra Zakrzewska

obecnie:

 • Magdalena Mauer
 • Joanna Gruszczyńska
 • Małgorzata Kwiecień
 • Kamila Chałupka

W Filii w Smolnie Wielkim kolejno pracowali:

 • Weronika Janczałek
 • Henryk Klementowski
 • Marcin Zawadzki
 • Maria Szymańska

Pracownicy, którzy pracowali najdłużej w bibliotece:

 • Romana Putyra- 39 lat
 • Maria Szymańska- 23 lata
 • Maria Chmiel- 17 lat