Sekcja plastyczna

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zajęcia odbywają się w 4 grupach wiekowych:

Wtorki:

godz. 15.00 – 16.00 – Szkoła Podstawowa klasy 1-3
godz. 16.00 – 17.00 – Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6
godz. 17.00 – 19.00 – Szkoła Podstawowa klasy 7 – 8, Szkoła średnia

Środy:

godz. 14.00 – 15.00 – Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3
godz. 15.00 – 16.00 – Szkoła Podstawowa klasy 3 – 5
godz. 16.00 – 17.00 – Szkoła Podstawowa klasy 2 – 4

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.

Chciałabym, aby dzieci przychodzące na moje zajęcia w miłej atmosferze akceptacji realizowały swoje potrzeby, zdolności, marzenia. Uczyły się zauważać piękno tego świata. Obserwacji zjawisk i przedmiotów pozwalających na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy. Zajęcia plastyczne dają, więc możliwość wyrażania ich.

CELE ZAJĘĆ

– Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
– Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
– Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
– Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
– Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
– Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego “ja” w pracy twórczej
– Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
– Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
– Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
– Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
– Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.
– Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.

Techniki warsztatów plastycznych

– malarstwo (farby akrylowe, olejne, tempery, gwasz),
– rysunek (ołówek, węgiel, pastela sucha, pastela tłusta),
– wycinanki, wydzieranki, tworzenie kompozycji plastycznych
– rzeźba w glinie, masie solnej, plastelinie, modelinie,
– kartki i ozdoby okolicznościowe,
– malowane szkło, tworzenie witraży,
– decoupage, tworzenie papieru czerpanego,
– robótki ręczne (druty, szydełko, szycie),
– tworzenie biżuterii,
– grafika, kolaż,
– podstawy tworzenia ekspozycji i oprawy prac plastycznych,
– integracyjne zabawy plastyczne.