Adaptacja kina Światowid

Program Wieloletni Kultura + Priorytet “Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”
„Adaptacja dawnego kina „Światowid” w Kargowej na potrzeby biblioteki”

Do czego zmierzamy…

W dobie społeczeństwa informacyjnego oraz w wyniku potrzeb jakie zgłaszają nasi użytkownicy chcemy stworzyć nowoczesną bazę- centrum multimedialne z dostępem do wiedzy, kultury, które stanie się swoistym ośrodkiem życia społecznego oraz wizytówką kulturalną i turystyczną naszej gminy. Środki z dotacji pozwolą na przebudowę,  rozbudowę i przystosowanie na potrzeby biblioteki dawnego budynku kina. Instytucja pozyska w ramach przedsięwzięcia samodzielny budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Najważniejsze cele stawiane w ramach przedsięwzięcia obejmują rozszerzenie działań z zakresu zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Centrum oprócz podstawowej działalności biblioteki spełniać będzie zadania dodatkowe pełniąc funkcje lokalnego centrum multimedialnego i kulturalnego.

Chcielibyśmy, aby centrum łączyło funkcje tradycyjnej biblioteki, mediateki a także kina studyjnego. Oprócz tradycyjnych zbiorów w postaci książek i czasopism będą się w nim znajdować zbiory zapisane na nośnikach multimedialnych, czyli książki elektroniczne, dźwiękowe, filmy, muzyka, gry, programy edukacyjne. Przestrzeń centrum zostanie urządzona tak, aby zapewniała swobodny dostęp użytkownikom do książek, czasopism oraz multimediów, przy jednoczesnym pozostawieniu ekranu kinowego. W centrum oprócz regałów z książkami i miejsc do pracy z książką będą znajdować się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz stanowiska, przy których możliwe będzie odtwarzanie książek elektronicznych, muzyki, miejsce przeznaczone na organizację spotkań, imprez kulturalnych. Wydzielone zostaną pomieszczenia i punkty na Izbę Pamiątek Regionalnych, na stałą ekspozycję dotyczącą postaci Eugeniusza Paukszty- patrona biblioteki i Macieja Kozłowskiego, punkt informacji turystycznej. Biblioteka po przeprowadzeniu działań wynikających z projektu będzie spełniać standardy certyfikatu Biblioteka+.

Obecne działania biblioteki skierowane do dzieci i młodzieży zorientowane są na przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, różnorodnych turniejów i konkursów. Biblioteka współpracując ze szkołami, aktywnie uczestniczy w przeprowadzeniu imprezy czytelniczo-plenerowej związanej z twórczością naszego patrona, w czasie wakacji szkolnych organizowane są projekcje filmowe, dzieci i młodzież posiada również możliwość skorzystania z gier planszowych i edukacyjnych oraz czytelni internetowej.

Nowe działania biblioteki będą uwzględniać większą współpracę ze szkołami, przedszkolem, seniorami, co zaowocuje organizacją przedsięwzięć promujących czytelnictwo np: „Pasowanie na czytelnika”, odbywać się będą spotkania z najmłodszymi w postaci klubów mam, zajęć artystycznych, spotkań autorskich (udział znanych i cenionych pisarzy dziecięcych), spotkań poświęconych opowiadaniu (bajek, historyjek, legend itp.), które będą miały miejsce zarówno w naszej instytucji, jak również w lokalnym przedszkolu, oferowane będą programy rozwijające dziecięcą kreatywność np. akcja czytania bajek powiązana z zajęciami plastyczno-manualnymi. Organizowane warsztaty będą prowadzone za pomocą różnych narzędzi, o charakterze interdyscyplinarnym służącym zaprezentowaniu szerokiego spektrum form twórczości literackiej. Bibliotekarze będą starali się uświadomić rodziców, jak ważna jest książka w rozwoju dziecka, w jaki sposób wychować młodego czytelnika, jak pracować z małym dzieckiem w oparciu o literaturę. W bibliotece stworzone zostanie miejsce dla najmłodszych tzw. „kącik malucha”, który dzięki dostosowanej do potrzeb dzieci przestrzeni, odpowiednich meblach, materiałach do zabawy, edukacyjnych uatrakcyjni pobyt dziecka w placówce, a także ułatwi kontakt z książką. Oferta dla młodzieży przygotowana zostanie z uwzględnieniem potrzeb tej wyjątkowej grupy odbiorców. Misją biblioteki świadczącej usługi dla młodzieży jest wsparcie młodych osób w przejściu etapu między dzieciństwem a dorosłością poprzez odpowiednie źródła informacji oraz stworzenie przestrzeni, która sprzyja rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu, społecznemu. Działania polegać będą na promocji czytelnictwa poprzez organizację spotkań autorskich, imprez czytelniczo-plenerowych, jak również przedsięwzięć wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki. Nowe działania uwzględniać będą pomoc w przyswajaniu wiedzy niezbędnej do efektywnego korzystania ze wszystkich nowych źródeł bibliotecznych, wsparcie w rozwoju umiejętności w dziedzinie wyszukiwania informacji i wykorzystywania narzędzi informacyjnych oraz komunikacyjnych. Dzięki stworzeniu miejsca multimedialnego, między innymi z nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi, biblioteka będzie miała możliwość wykorzystywania komputerów jako narzędzi służących nie tylko do zabawy, ale i nauki. Zakupione i udostępniane programy edukacyjne oraz promocja nauki za ich pomocą pomoże nawiązać kontakt z młodym użytkownikiem oraz zachęci go do korzystania z usług instytucji. Biblioteka będzie podejmować również działania zachęcające grupy dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy i dodatkowo integracji w grupie swoich rówieśników.

Liczymy na Państwa przychylność i wsparcie w działaniach

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet “Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”