O Domu Kultury

Miejski Dom Kultury znany dziś pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke powołano do działalności Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 15.05.1956 r. w Kargowej. Celem placówki od pierwszych miesięcy jej powstania było realizowanie zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Pierwsza siedziba MDK znajdowała się przy ul. Słodowej 2 w budynku obecnego kina „Światowid”. W roku 1963 Dom Kultury przeniesiono do obecnej siedziby przy ul. Browarnej 7.

U schyłku lat 80-tych, rozpoczęto wieloletni remont tego obiektu (tuż po wojnie znajdowało się tu kino) na potrzeby placówki upowszechniania kultury, który zakończono w 1989 r. Prace remontowe, wykończeniowe, a także wyposażenia całego obiektu powierzono ówczesnej Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Pani Jadwidze Onoszko. Podczas trwania remontu i adaptacji obecnego budynku GOK-u, statutową działalność upowszechniania kultury przeniesiono w 1979 r. do kamienicy przy ul. 27-stycznia (obecnie siedziba banku PKO).

Od chwili powstania MDK-u prowadzono ożywioną działalność środowiskową i artystyczną. Prężnie działała orkiestra dęta (do ok. 1989 r.), zespoły teatralne, także kukiełkowe, muzyczne, taneczne i popularne daleko poza granicami Kargowej. Wiele z nich np. zespół teatralny zdobywał nagrody na Ogólnopolskich Przeglądach w Polanicy Zdrój i Łodzi. Realizacja zadań statutowych MDK-u nie ograniczała się tylko do miasta Kargowa lecz również do wielu wiosek, gdzie w salach GS-u a także Ruchu np. w Karszynie, Smolnie Wielkim, Jaromierzu, Obrze, Chwalimiu odbywały się liczne imprezy oraz pracowały zespoły zainteresowań.

Kroniki Domu Kultury prowadzone od 1960 r. pokazują wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych w mieście Kargowa. Między innymi turnieje miast Kargowa-Babimost, Dni Kargowej, Spotkania z Piosenką Biesiadną, Wystawy Filatelistyczne. Nazwę Miejskiego Domu Kultury, zmieniono w 2000 r. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kargowej, a następnie od stycznia 2007 r. zmieniono na Gminny Ośrodek Kultury, który jest placówką środowiskową, otwartą na realizację zadań w zakresie edukacji artystycznej, kulturalnej i organizacji czasu wolnego.

Dnia 11 marca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej (nr XIV/102/08) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej nadano imię „Wilhelma Blanke”. Z tej okazji w dnia 7 czerwca 2008 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej życie i twórczość tego kargowskiego artysty.

Jednostką kierowali:

 1. Halina Ćwiertniewska
 2. Jadwiga Onoszko
 3. Jerzy Duber
 4. Agata Miedzińska
 5. Romana Putyra
 6. Małgorzata Kwiecień
 7. Henryk Brudło
 8. Jakub Łysakowski
 9. Krzysztof Polus
 10. Waldemar Ligma
 11. Sławomir Kaczmarek
 12. Tomasz Furtak
 13. Andrzej Wnęk – (obecnie)

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Haliny Ćwiertniewskiej za pomoc przy opracowaniu powyższej historii pracy i działalności placówki kultury po II wojnie światowej.