XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Dnia 28.09.2012 r. odbył się Polsko- Niemiecki Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów”.  Został zrealizowany dzięki współpracy z partnerską gminą Schulzendorf współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Branderburgia 2007- 2013,  Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „ Sprewa- Nysa- Bóbr” oraz budżetu państwa. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.

Idea konkursu dotyczyła integracji ludności o różnych korzeniach w szeroko rozumianym pograniczu kulturowym, tematyka ta jest charakterystyczna dla twórczości Eugeniusza Paukszty.

Uroczystość odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej. Rozpoczęła się wyjazdem delegacji do Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny, w celu złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkowa patrona biblioteki.

Po przywitaniu gości przez Małgorzatę Kwiecień dyrektor biblioteki oraz Sebastiana Ciemnoczołowskiego burmistrza Kargowej, Alfred Siatecki wygłosił referat pod tytułem „Tacy sami pod obu stronach Odry”.

Po uroczystym rozstrzygnięciu Polsko- Niemieckiego Konkursu Literackiego oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu i wręczeniu nagród laureatom odbył się koncert Małgorzaty  i Daniela Grupa. Występ dodał uroku i tak już wspaniałej atmosferze jaka panowała podczas uroczystości.

Imprezie towarzyszyły wystawy malarskie zatytułowane  „Poezja kolorem malowana” autorstwa Mariusza Sobieszka oraz „Kompozycje w przestrzeni” Ludwika Błażejewskiego , a także wystawa dotycząca współpracy z partnerską gminą Schulzendorf.

Impreza odbyła się pod patronatem honorowym: Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marcina Jabłońskiego – Wojewody Lubuskiego. Patronat medialny nad imprezą objęli: Gazeta Lubuska, Dzień Wolsztyński, Telewizja Odra.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu  „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

„Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund
und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober, kofinanziert.“

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/ „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

Nagrodzone i wyróżnione prace w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty

I miejsce: Edward Derylak z Żagania, godło: Piękny dzień, za pracę: Tam już nikt nie mieszka

II miejsce: Czesław Sobkowiak z Zawady, godło: Liść, za pracę: Człowiek z Kargowej

III miejsce: Zofia Mąkosa z Siedlca, godło: DEBIUT, za pracę: Jeszcze wszystko będzie dobrze

I wyróżnienie: Stanisław Zasada z Poznania, godło: INO, za pracę: Dovrat przyjeżdża do Tiktin

II wyróżnienie: Kazimierz Wawrzynowicz z Wolsztyna, godło: KIPER, za pracę: Kraina winnic i boskiego napoju na pograniczu kultur i regionów

Podobne wpisy